Se hva SparLiv står for og få tilbud!

Ved å svare på fem enkle spørsmål vil vi kunne gi deg et pristilbud.

klokke_info

Lovpålagt informasjon

Samler din lovpålagte branninformasjon.

spare

Spar kostnader

Sparer dine kostnader ved vedlikehold av analoge brannpermer.

enheter

Nødetatene

Kommuniserer viktig informasjon til nødetatene.

VÅRE KUNDER FORTELLER

SparLiv er et samarbeid mellom flere instanser som inkluderer brannvesen, det offentlige og private aktører som har ansvar for særskilte brannobjekter. Her er noen av deres tilbakemeldinger:


En av våre viktigste oppgaver er at våre leietakere skal være best mulig ivaretatt, også når det gjelder sikkerhet.

Vi har bl.a et utstrakt samarbeid med Fredrikstad Brannvesen, som benytter SparLiv. Vi har derfor valgt å legge de eiendommer vi administrerer inn i SparLiv basen.

Fredrikstad brannvesenet har dermed online tilgang på våre oppdaterte brannplaner, rømningsveier, og viktige sikkerhetspunkter på de bygninger vi administrerer. Disse opplysninger kan deles med andre nødetater ved behov, uten at verdifull tid går tapt.

Morten Hansen, driftssjef Værste

Vi er en stor aktør på leiemarkedet med ansvar for mange ansatte. Et viktig mål er å sikre våre ansatte best mulig hvis det skulle oppstå en kritisk situasjon. SparLiv er således en viktig brikke i vårt forebyggende HMS arbeide.

Bjørn Egil Hansen, sikkerhetsansvarlig NAV Østfold


Jeg vil at alle våre bygninger registreres i SparLiv. Jeg ser viktigheten av basen, og når brannvesenet vil dette så ønsker jeg å tilrettelegge for det. Dessuten koster det ikke mer enn et nødlys…..

Sverre Støle, brannansvarlig i Fredrikstad kommune

SparLiv databasen er et viktig redskap for at vi skal kunne gjøre jobben vår best, raskt og sikrest mulig.

Per Svanæs, forebyggende sjef i Fredrikstad Brannvesen

Se hva SparLiv står for og få tilbud!

Ved å svare på fem enkle spørsmål vil vi kunne gi deg et pristilbud.

VÅRE REFERANSER

SAMARBEIDSPARTNERE

Back to top